Stichting

De Dr. C. Steenblokschool gaat uit van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Goes en Kruiningen en is bestuurlijk ondergebracht in een stichting.

De naam van de stichting luidt: Stichting tot het verstrekken van Christelijk onderwijs op Gereformeerde Grondslag uitgaande van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland te Goes en Kruiningen.

De grondslag

De school heeft als grondslag voor haar on­derwijs Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enig­heid, zoals die zijn vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht in de jaren 1618/1619.

Identiteit

De identiteit van de school komt onder meer tot uiting in het godsdienstonderwijs, de gezagsverhouding, eigen leermethoden, gedragsregels en kleding. Het wordt vereist dat de ouders instemmen met de hierboven geformuleerde grondslag.

Missie

De school draagt er zorg voor, de haar toevertrouwde kinderen in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde belijdenisgeschriften te onderwijzen, te leiden, te vormen en hulp te verlenen en legt mede de grondslag voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs. Zij hoopt hiermee te mogen bereiken dat kinderen hun taak en opdracht in gezin, kerk en maatschappij zoeken te vervullen naar de eis van Gods Woord.

Schoolomgeving

De Dr. C. Steenblokschool wordt bezocht door ruim 110 leerlingen. De school heeft duidelijk een streekfunctie. De kinderen die de school bezoeken komen uit Zuid-Beveland, van Lewedorp tot Krabbendijke en van Kapelle tot Baarland.  Een groot deel van de leerlingen maakt gebruik van het schoolvervoer.

Vanwege de omvang van onze school, zijn er combinatiegroepen gevormd. Ons leerlingenaantal maakt gedeeltelijke splitsing mogelijk.

Dr. C. Steenblokschool

Zuidvlietstraat 140

4461 HB  Goes

Contactgegevens:

T: 0113 - 21 19 84

E: info@drcsteenblokschool.nl