Over ons

Bij de Coöperatie ZWN zijn op dit moment tien leden aangesloten.

Binnen de coöperatie werken de scholen bestuurlijk intensief samen, hoewel elke school zelfstandig via een eigen stichting of vereniging blijft bestaan. De coöperatieve vorm waarborgt aan de ene kant zicht op externe ontwikkelingen, deelname aan het brede (onderwijs)debat en professionaliteit van bestuur. Aan de andere kant waarborgt zij ook de eigenheid van de school, met name op onderwijskundig gebied en de betrokkenheid van de toezichthouder op de eigen school.

De Raad van Toezicht van de Coöperatie ZWN wordt gevormd door tien leden. Elke school heeft haar eigen toezichthoudend orgaan. Het college van bestuur van de coöperatie ZWN vormt samen met de schooldirecteur het bestuur van elke school. Het zwaartepunt van de portefeuille van de schooldirecteur-bestuurder ligt op onderwijs, die van het college van bestuur op de integrale organisatie inclusief de (wettelijke en maatschappelijke) ontwikkelingen die op het onderwijs afkomen.

Besturenorganisatie

Het bevoegd gezag van de scholen is aangesloten bij de Vereniging tot Bevordering van Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag (VBSO). Daarnaast is een aantal scholen tevens aangesloten bij de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS).

Waar de VBSO er is voor besturen en toezichthouders, daar is de schoolbegeleidingsdienst, het Ds. G.H. Kerstencentrum (KOC), er voor de schoolorganisatie.