Coöperatie ZWN

Onze scholen hebben Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid als grondslag. De scholen zijn voor bovenschools management aangesloten bij de Coöperatie ZWN. De scholen zijn bestuurlijk aangesloten bij de VBSO en VGS en Berséba Regio Zeeland/ Regio Randstad. Kwaliteit van onderwijs en leerlingenzorg staan bij ons hoog in het vaandel.

Wij zijn voor onderstaande scholen op zoek naar een zichtbare leider die ….

  • Van harte achter de beginselen van onze school staat;
  • De identiteit van de school in leer en leven wil uitdragen;
  • Open, enthousiast en gedreven is met passie voor het onderwijs;
  • Betrokken is op het kind;
  • Goede communicatieve vaardigheden heeft;
  • Verbindend en coachend aanstuurt;
  • Ervaring heeft in de lespraktijk.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.

U bent van harte welkom voor een kennismakingsbezoek.

Voor inlichtingen over deze functies kunt u contact opnemen met de algemeen directeur – bestuurder van de school, de heer B.W. de Leeuw, tel. 06-11646925. U kunt uw sollicitatie per mail richten aan de heer B.W. de Leeuw, bw.deleeuw@cooperatiezwn.nl.

Ds. G. Voetiusschool
Katwijk

Het toezichthoudend bestuur van de ds. G. Voetiusschool te Katwijk is op zoek naar een

SCHOOLDIRECTEUR (1,0 wtf)

die wil komen werken op onze prachtige school in Katwijk. De school telt 184 leerlingen, verdeeld over acht groepen. De school heeft een schooleigen MT dat bestaat uit de schooldirecteur en twee bouwcoördinatoren, waarvan er één ook IB-er is. Het MT wordt ondersteund door een secretaresse.

Voor verder informatie verwijzen we u naar het profiel en de website van de school. Op de website kunt u onder andere de schoolgids en het schoolplan vinden.

Dr. C. Steenblokschool
Goes

Het toezichthoudend bestuur van de dr. C. Steenblokschool te Goes is op zoek naar een

SCHOOLDIRECTEUR
(0,6 - 1,0 wtf)

die in het mooie Zeeuwse land een school van 125 leerlingen, verdeeld over 6 groepen, wil leiden. Het team van een kleine twintig medewerkers is heel stabiel en veel van de uitvoerende taken zijn gedelegeerd aan de twee bouwcoördinatoren.

Voor verder informatie verwijzen we u naar het profiel en de pagina van de school. Op deze pagina kunt u onder andere de schoolgids en het schoolplan vinden.